Whirlpool med bräddavlopp/ränna

Riviera Public Spas

Whirlpools med bräddavlopp - höjden av bekvämlighet

Höjden av bekvämlighet - Whirlpools med bräddavlopp ger en särkild optik  och en enastående badkomfort. Med den högt liggande vattenspegeln anpassar sig whirlpoolen harmonisk till omgivningen. Flytande övergångar och decenta kanter gör, att det uppstår en enastående optik.. 

Blicken ut ur poolen kan obehindrat glida ut i det fria. Den höga vattenspegeln ger maximalt vattendjup, vilket ger massageverkan en speciell kvalitet. Den stora vattenvolymen ger mycket rörelesfrihet. Kroppen kan sänkas ner så att vattnet når över skuldrorna, man svävar fritt och kan sträck ut sig helt. Munstycken för skuldor och nacke kan sättas högre under den höga vattenytan och på så vis ge ännu bättre verkan. Stänkvatten och vågor fångas upp av bräddavloppet, innan det  landar över kanten. Därför kan whirlpools med bräddavlopp utrustas med ett ännu effektivare massagesystem.

RivieraSpas med bräddavlopp har därför, förutom många luft- och vattenmunstycken, även en fontän i botten. Den ger en volymstark och mjuk vattenmassage för fötter och vader. När man sätter på inblåsningen uppstår en vulkan, som kraftigt masserar benen. Whirlpools med bräddavlopp är alltid inbyggda modeller, det betyder att de efter installationen blir inklädda med trä eller kakel. Tekniken är förmonterad på en palett och står i ett separat teknikrum. För att uppnå konstant vattennivå, installeras en bräddavloppssammeltank på 1000 liter med automatisk vattennivåregulator. Även här övertar SpaManager ansvaret - ni bara handhavandet.

Modellerna