Hydrotherapie

  Hydrotherapie

   

  Vatten -Värme - Whirlsystem

  Ert RivieraSpa är utrustat med ett avancerat hydrotherapeutisches koncept, som ser människan och dess välbefinnande i en helhet. Detta koncept för er genom åtta steg och utarbetade whirlfaser med omväxlande starka och svag intensitet. Detta 20-minutiga program har RivieraPool utvecklat i samarbete med Dr. med W.G. Frenkel och omsatt detta i whirlmassager. Denna växel mellan kraftig och mjuk massage är bättre för oss människor. Till en sinnfull massage hör även avkopplingsfaser, under vilka impulser/stimulans kan upparbetas. Följande tabelle visar, hur de olika whirlfaserna verkar vid de 25 vanligaste hälsoproblemen.

  Vid vilka hälsoproblem hjälper whirlbadet?

  Följd och effektivitet

  Det riktiga munstycket på rätt plats. Olika massagemunstycken har olika verkan. Varje kroppszon har specifika problem.

  Därför är det viktigt, att valet utav munstycken är anpassat till kroppen. Ett 15-minutigt whirlbad ger ert blod ca 10% mer syre. Därmed ger ni era organ den effektivaste "vädringen"!

  De 8 fasernas hälsokoncept

  SANUS PER AQUAM

  Spa = SANUS PER AQUAM - Hälsa med (hjälp av) vatten...

  Redan i antiken kände man till vattents läkande verkan, den medicinska inverkan utav värme och vilka under en massage kan göra. Man visste även att dessa element när de kombineras har en speciell verkan på kroppen. Idag vet man, att en enastående kombination av vatten- värme - whirlsystem stå i förgrudnen i en whirlpool. Flytkrafen i vattnet gör att kroppen svävar och slappnar av och lederna blir avlastade. Rörelsen blir lättare. Värmen sätter igång blodomloppet. Blodet kan nu lättare cirkulera genomde vidgade ådrorna.

  Först kombinationen utav vatten och värme gör, att även dåligt genomströmda kroppsdelar nås.  Det betyder att transporten av livsviktigt syre transporteras till cellerna. Med massagemunstycken blir förhårdnade muskler uppmjukta. Även här kan blodet cirkulera bättre och på så vis kan det leverera syre och näring. Därtill kommer, att genom massagen uppstår en  "pumpeffekt" som förstärker genomströmningen i de djupa lagren av huden och de inre organen. I lufbubbel- eller luftsyrebad tillförs kroppen utifrån syre, som tas upp i blodet och transporteras till kroppscellerna. Så kan ett 15 minuters luftsyre bad fördubbla syredelen i huden.

   Ergonomie utav en  RivieraSpas är konciperat med  hydrotherapeutiska utgångspunkter. De viktigaste grundpunkterna är:

  Rörelsefrihet: Kroppen måste sväva, vävnaden ska kunna slappna av. Förhårdnade muskelpartier måste röras framför ett munstycke och komma i rätt läge. Kroppsavståndet till munstycket måste kunnas förändras, så att vattenstrålens intensitet kan anpassas exakt.

  Det riktiga munstycket på den rätta platsen: mjuka, volyminösa munstycken för massage utav huden och muskelgrupper. Stora kraftiga munstycken för kraftiga ryggmuskler. Munstycken stora som tummar för musklerna i skuldrorna, nacken och ryggen. Som en massör också bara når med tummarna.

  Luftsprudelsystemet: Just vid bra blodgenomströmning och transport av näring är syretillförsel särskilt viktigt. Den mjuka luftmassagen, som verkar mjukt ner till djupet, kompletterar massagemunstycket idealt. Det är något som ni inte bör avstå ifrån. I en RiveIn RivieraSpas är vattnets verkar, värme och whirlsystemet och konstruktionen av ligg- och sittområde optimalt anpassat. Åtta fina whirlfaser leder i under 20 minuter genom whirlbadet, som rör hela er kropp och som är kontruerat för de top 25 av dagens hälsoproblem.