[Translate to swedish:]

  Härlig stämning!

  Ambiente för er trädgård

  Ambiente för er trädgård

  Där till hör källbäcken, bäcklopp, grundvattenzoner i olika form och storlek, som kan byggas till er pool.

  Källa och bäcklopp

  Låt er pool se naturlig ut - våra dekorationselement "extensions" gör det möjligt. Med en källbasäng iscensätter ni er pools källa. Dekorerad med ljus och glasstenar, ger den poolen ett elegant utseende. äckloppet förbinder källan med simbassängen. Bäckloppets längd kan väljas individuel. Med ytterligare element som vattenfall, kaskader, småstenar i bäckloppent och elegant belysning kan bäckloppet iscensättas kunstfullt. Alla vattenförande elementen är utav samma material som de färdiga delarna. Allt kan individuellt konfigureras och passar tillsammans. Ett system, allt producerat i fabriken och snabbt och säkert installerat vid byggplatsen.

  Vattennivå

  Stenövertäckt ränna, negativ edge, infitiy..speglande vattenytor, St.Moritz-ränna, Panoramaränna, överloppskant, nedsänkt överloppsränna...

  Gömt poolskydd (poolskyddsschaket)

  Det gömda poolskyddet som Unterfloor-poolskydd, är installerat i bassängen och försvinner vid behov i poolskyddsschaktet. I schaktet blir skyddet omspolat med filtrerat vatten och desinficerat, avlagrad smuts blir uppsuget och bassängen förblir ren och ostört badande och den fria blicken på vattnet är garanterad.

  Alle RivieraPools kan övertäckas med moderna poolskyddssystem.
  Man kan välja mellan nedsänkta poolskydd, underbyggt-poolskyddsschakt, poolskyddet Inline eller den nya moderna Integra-övertäckningen. Alla innehåller ett poolskydd, som automatiskt körs ut på vattenytan och övertäcker bassängen säkert. I upprullat tillstånd gämmer sig poolskyddet alltid i ett integrerat schakt, som kan väljas beroende på pooltyp och användande. I schaktet är skyddet säkert parkerat och blir omspolat med vatten. Detta ger ett ostört badande och en chic optik.

  Omrandning av natursten

  När poolen är omgiven av natursten, ser man er pool i sin eleganta naturlighet. En natursten som svävar över vattekanten, tack vare stenens vinkelutförande ser vattenspegeln högre ut - bassängen verkar större och elegantare. Trappstegen kan även beläggas med natursten. Men en terrass utav natursten, skapar ni en optisk enhet med poolen och en omgivning för avkoppling.

  Panoramaränna/ Infintity

  Njut utav er egen panoramablick när ni simmar. Panoramarännan är en nedsenkt överloppsränna, som skär  av vattenspegeln och ger en fri blick över omgivningen. Tack vare det fria överloppet är vågbildningen liten. Vattenreflektioner försvinner, den jämna ytan är inbjudande, för att simma ett par lugna banor och samtidigt njuta utav panoramat.

  Grundvattenzon/Wetlounge®

  En innovation från RivieraPool - livet vid vattnet: en grundvattenzon är en utökninga av simbassängen med en eller 2 meter med ett vattendjup av 15 centimeter. I det grunda vattnet i er WetLounge® kan man ställa sitt och liggmöbler, en ny outdoor-yta uppstår. På dagen är det en lekyta för barnen och en gedigen sitt- och liggplats för avkoppling. Vid kvällen, härligt upplyst, liknar vattenterrassen en lagun. För en romantisk stämningkan man ställe en eldskål i det grunda vaattnet. Detta ger en highlight i er trädgård. Låt dagen ta slut vid den öppna elden.

  Integrerad zon med plantor

  Vår partner, har det passande konceptet vid integrering av vattenplantor och naturlig dekoration vid ert poolområde. Om det ska vara en klassisk pool med angränsande dekozon eller en naturpool med integrerad zon för plantor - detta system har mångfaldiga alternativ.

  Sittkuddar och skugga

  Livet vid vattnet - bekvämt sitta och ligga möjliggörs med kvadratiska sittkuddar, RivieraPool  "SummerSet". Helt enkelt sitta med benen i vattnet och koppla av. Eller under paviljonen "Unosider zerfino". En speciell kombination ger skuggningen av Wetlounge i kombination med de eleganta MyYour vilstolar. Något unikt, en elegant skuggig komfortzon i er trädgård.

  Trappsteg av stengods

  Stegen i er RivieraPool kan idealiskt beläggas med sten. Ni kan på så vis ofta använda den stenen som ni har på terrassen även på poolens steg. En optisk highlight.