Poolskötsel

    Hur ofta måste man byta vatten?

    Zurück zur Übersicht

    Vid en utomhusbassäng behöver ni inte byta vatten alls. Det förnyar sig genom regnvatten komplett efter ca 1,5 år. En bassängs om är 4 x 8 meter har untefär 37.500 liter vatten. Vid en genomsnittlig nederbörd av 25.000 liter regnavatten. Efter 1,5 år är poolen försedd med helt nytt vatten. Man utgår ifrån, att basssänger inte blir så smutsiga längre på vintern som tidigare utan poolskydd och vinterlövsnät. Därför behövs det bara llite rengöring. Vid en inomhusbassäng är det naturligtvis annorlunda: Här måste kontinuerligt friskt vatten tillförsas, bara genom dunstning. Alla 3-5 år ska man tömma poolen helt och förse den med färskt vaatten. Även kloridhalten i vattnet stiger med tiden.

    Zurück zur Übersicht

    Verwandte Themen: