Kontaktné osoby

Kontakt pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky

  • Kontakty Logo

REKU - Slovakia spol. s r. o.
Priemyselná 10/A
SK - 917 01 Trnava
Telefón (Centrála) : +421 (0) 33 591 39 11,
Fax: +421 (0) 33 551 46 40,
E-mail: odbyt@reku.sk, vertrieb@reku.sk

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu v Trnave, vložka č. 921/T
IČO: 31449387, IČ DPH: SK 2020392451

Vedenie spoločnosti:

Josef Rengers
Konateľ
E-Mail: rengers@reku.sk


Predaj / Vybavovanie objednávok

  • Kontakty Silva

Ing. Stanislav Sliva
Vedúci odbytu
Telefón: +421 (0) 33 591 39 38
Mobil: +421 (0) 905 462 115
E-Mail: sliva@reku.sk

  • Kontakty Melicherova

Katarína Melicherová
Príjem objednávok
Potvrdenia zákaziek
Telefon: +421 (0) 33 591 39 11
Mobil: +421 (0) 918 966 030
E-Mail: vertrieb@reku.sk

  • Kontakty marian

Marián Repáň
Technické vypracovanie objednávok
Technické informácie
Telefón: +421 (0) 33 591 39 23
Mobil: +421 (0) 905 591 008
E-Mail:: technik1@reku.sk

  • Kontakty lanczova

Katarína Lanczová
Predaj
Telefón: +421 (0) 33 591 39 52
Mobil: +421 (0) 917 711 116
E-Mail: lanczova@reku.sk

  • Kontakty stevak

Ladislav Štefák
Liefertermine
Telefón: +421 (0) 33 591 39 19
Mobil: +421 (0) 905 591 001
E-Mail: dispo@reku.sk

  • Kontakty frerncik

Dušan Ferenčík
Technické vypracovanie objednávok
Technické informácie
Telefón: +421 (0) 33 591 39 24
Mobil: +421 (0) 905 591 008
E-Mail: technik2@reku.sk

Účtáreň

  • dummy pic

Petronela Suchánková
Telefón: +421 (0) 33 591 39 44
Mobil: +421 (0) 917 711 129
E-Mail: central@reku.sk

  • dummy pic

Alena Babišíková
Telefón: +421 (0) 33 591 39 15
E-Mail: ucto1@reku.sk

Unsere zertifizierten RivieraPool ProPartner bieten ihnen ein Mehr an Kompetenz und Service. Die ProPartner besitzen jahrelange Erfahrung im Schwimmbadbau und sind darüber hinaus in Trainings mit allen Änderungen und Einbausituationen vertraut gemacht und von RivieraPool zertifiziert.