Imprint


  in accordance with section 5, paragraph 1 of TMG


  RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH
  Klöcknerstraße 2
  D- 49744 Geeste - Dalum
  Telefón (ústredňa) : +49 59 37 -  66-0
  Fax: 0 59 37 - 85 41

  Číslo obchodného registra: HRB 120053
  IČO DPH.: DE 117 331 506
   
  Oprávnený zástupca:
  Guido Rengers

  Vedúci oddelenia marketingu:
  Uwe Rengers
  Email: u.rengers@rivierapool.com
   
  Redakčná časť:
  zodpovedný za texty a obsah:
  Uwe Rengers
  Email: u.rengers@rivierapool.com

  Koncept, realizácia a vzhľad internetovej stránky:
  ncn KG
  URL: http://www.ncn.de/
  E-mail: info@ncn.de

  Upozornenie o ručení

  Poskytnuté údaje a informácie na tejto internetovej stránke boli dôkladne skontrolované. Akékoľvek záruky alebo garancie za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií a údajov sú však vylúčené. Toto platí rovnako pre všetký ostané internetové stránky, na ktoré sa dostanete priamo alebo nepriamo prostredníctvom tohto hypelinku. Osoby zodpovedné za túto stránku nie sú tiež zodpovedné za obsah stránok, na ktoré ste sa dostali cez takéto spojenie. Všetky údaje je možné bez akéhokoľvek predchádzajúceho ohlásenia zmeniť, odstrániť alebo doplniť. 

  Upozornenie o ochrane osobných údajov.

  Na ochranu práv Vašej osobnosti sme prijali rozsiahle opatrenia. Nasledujúce pokyny Vás informujú o tom, ktoré osobné údaje sa pri nadviazaní kontaktu s nami  podľa okolností môžu vyžadovať, ukladať a ako a na aké účely sa tieto údaje využívajú.

  Údaje vzťahujúce sa k osobám.

  Zaznamenávame údaje vzťahujúce sa k osobám, teda údaje ako sú Vaše celé meno, adresa, korešpondenčná adresa, telefónne čísla atď., slúžiace na vybavenie Vašej objednávky alebo na spracovanie servisných zákazok. Údaje, ktoré sa nemajú spájať z Vašou skutočnou identitou, do tohto nespadajú.  

  Cookies

  Na zlepšenie užívateľského komfortu našej ponuky, využívame čiastočne takzvané "Cookies" (malé textové súborys ohraničenou konfiguračnou informáciou). Takto môžeme napríklad zistiť počet užívateľov a návštevnosť našej internetovej stránky. Osobné údaje sa pomocou "cookies" nazaznamenávajú.

  Používanie našej internetovej prezentácie je možné aj bez "cookies". Cookies sú štandardne automaticky akceptované väčšinou internetových prehliadačov. Môžete si však svoj prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní, akonáhle sa "cookies" odosielajú prípadne môžete ukladanie "cookies" úplne  zakázať. 

  Linky na iné stránky

  Naša online-ponuka obsahuje podľa okolností aj linky k iným internetovým stránkam. Nemáme vplyv na to, aby ich prevádzkovatelia dodržiavali podmienky pre ochranu osobných údajov.

  Google Analytics

  Táto stránka využíva Google Analytics, službu internetových analýz spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics využíva tzv. "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania stránky. Informácia o Vašom využívaní tejto stránky  vygenereovaná cez "cookie"  (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenáša a ukladá na server spoločnosti  Google v USA. Spoločnosť Google použije túto informáciu na vyhodnotenie Vášho využitia tejto stránky, aby zostavil report o Vašich internetových aktivitách pre prevádzkovateľa stránky  a na poskytnutie ďalších služieb s využívaním internetovej stránky a internetu. Prípadne môžu spoločnosť Google tieto informácie poskytnúť tretím osobám, pokiaľ to predpisuje legislatíva alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje z poverenia spoločnosti Google spracovávajú. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP-adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštaláciu "cookies" môžete zakázať vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať viaceré funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas zo spracovaním takto uložených údajov o Vás, spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a na účely pred tým uvedené. 


  Pokyny o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo doplniť. Aktuálne platná verzia pokynov bude vždy zverejnená na našej stránke.